Veterans Jobs

Students Veterans Already Applied? Current CMI Employees

Job Information

Cummins Inc. CONTABIL SEF in Dolj Craiova, Romania

CONTABIL SEF

Description

Suntem in cautarea unui Contabil Sef talentat pentru a se alatura echipei noastre din Craiova, Romania.

Qualifications

Responsabilitati cheie:

 • Responsabil (supervizare) inregistrari contabile statutar, US GAP;

 • Este in stransa relatie cu autoritatile de profil (ANAF, Antifrauda);

 • Responsabil de relatia cu auditorii interni si externi;

 • Pregatirea si validarea rapoartelor (B/S, P&L);

 • Evaluarea perfomantelor echipei;

 • Responsabil pentru mentinerea documentelor financiar contabile in concordanta cu legislatia in vigoare;

 • Revizuieşte şi interpretează bilanţurile contabile şi situaţiile contului de profit şi pierdere, situaţiile financiare consolidate şi alte documente şi rapoarte contabile.

Aptitudini

 • Evaluarea contabilă tehnică - Evaluează și investighează tranzacțiile în conformitate cu reglementările contabile pentru a asigura înregistrarea acestora în conformitate cu reglementările contabile și politicile companiei.

 • Înțelegerea reglementărilor financiare - Evaluează reglementările aplicabile domeniului financi arvizat, cum ar fi rapoarte fiscale, bancare, pensii, de contabilitate locale pentru a asigura înregistrarea tranzacțiilor în conformitate cu reglementările aplicabile; explică cerințele cheie și scopul reglementărilor, precum și implicațiile legate de afaceri, pentru informarea și educarea părților interesate relevante.

 • Procesul de afaceri și analiza riscului privind mijloacele interne de control - Evaluează procesele de afaceri pentru a identifica riscurile și lacunele privind mijloacele interne de control; aplică înțelegerea proceselor de afaceri și a riscurilor relevante pentru dezvoltarea și implementarea optimizărilor procesului; elaborează planuri de gestionare a riscurilor prin aplicarea cadrului de control intern pentru soluționarea riscurilor identificate.

 • Controale interne financiare - Valorifică un cadru de control intern prin evaluarea verificărilor interneși dezvoltarea planurilor de remediere pentru atenuarea riscurilor de raportare financiară și satisfacerea nevoilor în schimbare ale activității.

 • Analiză financiară - Interpretează datele financiare prin analizarea tendințelor, variațiilor, oportunităților și riscurilor pentru a oferi părților interesate o perspectivă cu privire la impactul financiar de stimulare a îmbunătățirii afacerilor; evaluează rezult. financiare în raport cu obiectivele pentru a comunica tuturor părților interesate concluziile obținute; asigură integritatea datelor financiare prin investigarea variațiilor și determinarea măsurilor corective pentru rezolvareaproblemelor identificate.

Studii, calificare sau experienta:

 • Diplomă universitară sau echivalentă în Contabilitate, Finanţe sau un domeniu similar, condiţie obligatorie;

 • Cunostinte limba engleza (avansat);

 • De preferat dar nu este obligatoriu (compensare cu experienta) expert contabil, CIMA, ACCA;

 • Cunostinte US GAP (nu este obligatoriu, dar experienta intr-o multinationala constituie avantaj);

 • Cunostinte Excel (avansat);

 • Cunostinte legislatie fiscala;

Experienta

 • Experienta sisteme informatice ERP: SAP, Oracle;

 • Experienţă profesională pe o pozitie similara de minim 3 ani ;

 • Experienţă în conducerea unei echipe ( 3- 5 oameni);

 • Experienta intr-o companie multinationala;

 • Experienta in domeniul fiscal (preturi de transfer, declaratii TVA, impozit pe profit).

Job FINANCE

Primary Location Romania-Dolj-Craiova-Romania, Craiova, Newage AvK Plant

Job Type Experienced - Exempt / Office

Recruitment Job Type Exempt - Experienced

Job Posting Apr 16, 2024, 1:02:42 PM

Unposting Date Ongoing

Organization Power Systems Business

Role Category Onsite

Relocation Package Ineligible

Req ID: 240002SL

DirectEmployers