Veterans Jobs

Students Veterans Already Applied? Current CMI Employees

Job Information

Cummins Inc. HSE Supervisor - PA2 in Rumst, Belgium

HSE Supervisor - PA2

Description

 • Beheert projecten en programma's op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu, van identificatie tot implementatie, waardoor continue verbetering wordt gestimuleerd. Werkt samen met cross-functionele teams en belangrijke zakelijke belanghebbenden om een ​​succesvolle voltooiing van het project te garanderen.

 • Bouwt relaties tussen functies op. Geeft blijk van toewijding aan het stimuleren van een positieve gezondheids-, veiligheids- en milieucultuur. Overlegt met werknemers en geeft hen de mogelijkheid om bij te dragen aan de ontwikkeling en implementatie van programma's, beleid en procedures die een directe impact hebben op hun werkomgeving.

 • Interpreteert resultaten van gevarenidentificatie, identificatie van milieuaspecten en risicobeoordelingsprogramma's om strategische risicoverbeteringsprojecten of hiaten in gezondheids-, veiligheids- en milieuverplichtingen te identificeren. Bewaakt en meet gezondheids-, veiligheids- en milieuprestatiestatistieken, wettelijke nalevingsbevindingen en interne en externe auditresultaten om projecten te identificeren en te prioriteren met behulp van een op risico's gebaseerde, gegevensgestuurde aanpak.

 • Beheert projectteams om projectdoelen, projectplannen, tijdlijnen en mijlpalen vast te stellen. Houdt de prestaties bij ten opzichte van projectdoelen en tijdlijnen. Ontwikkelt en onderhoudt projectgerelateerde statistieken en communiceert de projectstatus aan de respectieve belanghebbenden. Beheert alle projectgerelateerde kosten, projectrisico's en projectmiddelen en werkt samen met het team om problemen op te lossen.

 • Leidt projecten van identificatie tot implementatie met behulp van door Cummins goedgekeurde methodologieën. Gebruikt de plan, do, check, act-methodologie om continue verbetering op de hele site(s) te stimuleren.

 • Ontwikkelt projectgerelateerd ondersteunend materiaal voor training, ontwikkeling van vaardigheden en interne communicatie. Leidt indien nodig een formele trainingssessie. Ontwikkelt en onderhoudt beleid, procedures, tools en middelen voor toegewezen projecten en zorgt ervoor dat ze up-to-date, gecontroleerd en beschikbaar zijn terwijl ze zich houden aan de voorschriften voor gegevensprivacy.

 • Leidt cross-functionele teams om innovatieve oplossingen te definiëren en te implementeren om risico's te elimineren of te verminderen tot zo laag als praktisch. Coacht en ontwikkelt directe ondergeschikten en/of anderen over gezondheids-, veiligheids- en milieuprocessen op basis van feedback of observaties van belanghebbenden.

 • Ondersteunt site(s) Health, Safety, Environmental Management Systems door deelname aan site-audits.

 • Zoekt actief naar mogelijkheden voor zelfontwikkeling via professionele gezondheids-, veiligheids- en milieuorganisaties, als voorvechter van opkomende trends.

Qualifications

Opleiding, licenties, certificeringen

 • Bachelor of master diploma gewenst, bij voorkeur veiligheids- of milieudiploma, ervaring wordt gelijkgesteld aan diploma!

Ervaring

 • Tussentijdse relevante ervaring vereist, inclusief eerste stappen in leiderschap en projectmanagement. Bij voorkeur ervaring met industriële veiligheidsnormen.

 • Veiligheidsadviseur - PA2 gecertificeerd

 • Sterke operationele veiligheidservaring is een must

 • Ervaring als milieucoördinator is een pluspunt

 • Nederlandse en Engels taalvaardigheid

Job HEALTH AND SAFETY

Primary Location Belgium-Antwerp-Mechelen-Belgium, Rumst, Cummins Global Logistics

Job Type Experienced - Exempt / Office

Recruitment Job Type Exempt - Experienced

Job Posting Aug 1, 2022, 11:18:58 AM

Unposting Date Ongoing

Organization Corporate

Req ID: 220005B8

DirectEmployers